verybigimage
PrivatekonomiPublicerad

Deklaration för P2P.

En enkel guide för hur du som privatperson deklarerar när du investerat i P2P genom Lunar

Ränteintäkter.

Vi drar automatiskt 30 procent preliminärskatt på dina ränteintäkter från P2P och rapporterar in dessa till Skatteverket, under förutsättning att du är skattskyldig i Sverige. När det är dags att deklarera finns ränteintäkter och dragen skatt förtryckt på deklarationen.

Vinst och förlust på andrahandsmarknaden.

Vinster och förluster kan uppstå vid försäljning via andrahandsmarknaden och beskattas i inkomstslaget kapital.

Kapitalförlust uppstår exempelvis om du säljer dina fordringar till ett pris som understiger summan av de återstående amorteringarna i kontot. På samma vis uppstår en kapitalvinst om amorteringarna för de fordringar du förvärvat överstiger det pris du köpt fordringarna för.

För privatpersoner beskattas kapitalvinster med 30% och kapitalförluster är avdragsgilla till 70 %. Vinster och förluster redovisas på blanketten K4, avsnitt D och kan självklart kvittas mot varandra.

Vi skickar under januari månad ett årsbesked som redovisar erhållen ränta, avdragen skatt, samt eventuella vinster eller förluster vid handel på andrahandsmarknaden.

Exempel på transaktioner som måste deklareras.

Nedan listar vi ett antal transaktioner som resulterar i vinst respektive förlust. Exemplen är uppställda för att efterlikna K4-blanketten sektion D så du enkelt kan föra över dina uppgifter från årsbeskedet till deklarationen.

Scenario 1. Konto med utestående kapital på SEK 1 000 säljs för SEK 950 (95%)

Säljare: Förlusten tas upp försäljningsåret.

Köpare: Vinsten tas upp det år amorteringen överstiger köpeskillingen för ett enskilt lån. Det innebär att vid köp av ett konto kan vinst uppstå flera år, beroende på när lånen återbetalats. Du som investerare rapporterar din vinst på kontonivå. Köpeskillingen för de lån som genererat vinst anges som omkostnadsbelopp och det belopp som återbetalats i amortering anges som Återbetalt belopp. En vinst för ett och samma lån kan uppstå under flera beskattningsår.

Scenario 2. Konto med utestående kapital på SEK 1000 säljs för SEK 1020 (102 %)

Säljare: Vinsten tas upp försäljningsåret.

Köpare: Förlusten tas upp när ett lån är avslutat/till fullo återbetalt, det är först då man vet vad den slutgiltiga förlusten blir.

Deklarera realiserade kreditförluster.

Realiserade kreditförluster är avdragsgilla och kan kvittas mot dina kapitalvinster. Kreditförluster deklareras på samma sätt som förluster på andrahandsmarknaden och kan dras av det beskattningsår som förlusten uppstår.

Precis som ovan är exemplen uppställda för att efterlikna K4-blanketten sektion D så du enkelt kan föra över dina uppgifter från årsbeskedet till deklarationen.

I "Antal/Belopp i utländsk valuta" i deklarationen anges samma värde som anges under "Omkostnadsbelopp/Utlånat belopp". Detta är det värde som var investerat i lånet, alternativt ett justerat värde efter inköpspris om lånet köpts på andrahandsmarknaden till ett annat försäljningspris än 100%.

Vanliga frågor & svar