verybigimage

Hur lämnar jag ett klagomål till Lunar?

Det viktigaste för oss är att du som kund får en så bra Lunar-upplevelse som möjligt och är nöjd med våra produkter så väl som bemötandet från oss. Om du har haft en sämre upplevelse, om något har gått fel eller om du är missnöjd över något ber vi dig i första hand kontakta vår support. Vi hjälper dig gärna att hitta en lösning.

Så går du tillväga vid klagomål

Om du fortfarande efter kontakt med vår support vill lämna ett formellt klagomål kan detta göras skriftligt eller muntligt. Vi rekommenderar dig att lämna ett skriftligt klagomål. Vid klagomål ber vi dig lämna så mycket information och bakgrund till ärendet som möjligt för att vi enklare ska kunna hjälpa dig vidare. Omprövning av ditt ärende görs av klagomålsansvarig på Lunar. Om du efter hanterat klagomål fortfarande inte är nöjd kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller allmän domstol för att få din tvist prövad.

Telefon

+4610 555 85 05

Mail

klagomal@lunar.app

Hack Kampmanns Plads 10,

8000 Aarhus C,

Danmark