verybigimage

Press release

Lunar fördubblar intäkterna under första halvåret

Published 14/9 2023.

Lunar har fördubblat sina räntenetto- och avgiftsintäkter under det första halvåret av 2023, jämfört med samma period förra året. Samtidigt fortsätter företaget att investera i utvecklingen av både verksamheten och produktutbudet - med målet att bli den ledande vardagsbanken i Norden.

Nordiska digitala utmanarbanken Lunar har fortsatt sin tillväxt och fördubblat sina räntenetto- och avgiftsintäkter till 184 miljoner DKK under de första sex månaderna av 2023, jämfört med 90,1 miljoner DKK under samma period förra året.

"Genom att hålla oss till vår strategi har vi lyckats öka våra intäkter och fortsätter att dra till oss nya kunder. Vi har även utvecklat vårt sortiment av produkter samtidigt som vi har effektiviserat våra kostnader. Detta har lett till en positiv utveckling inte bara när det gäller inkomster, utan genom hela vår verksamhet, säger Mats Persson Bergius," Sverigechef för Lunar.

Stark kundtillväxt driver Lunar framåt i Sverige
Under årets första halvår har Lunar välkomnat över 50 000 nya kunder i Danmark, Norge och Sverige. I Sverige har sparvolymen ensamt skjutit i höjden med 65%, och vi har sett en kundtillväxt på 75% bland individer över 25 år.

"Vi har idag mer än 850 000 privat- och företagskunder i Danmark, Norge och Sverige. Det finns ett stort intresse för vår produkt och plattform bland både befintliga och nya kunder, och resultaten visar potentialen för att fortsätta växa vår kundbas," fortsätter Mats.

Investeringar i nya affärsområden
Under 2022 genomförde Lunar omfattande investeringar som nu bär frukt. Vi har framgångsrikt utvecklat en pan-nordisk infrastruktur för realtidsbetalningar, som är öppen för andra banker och fintech-aktörer att koppla upp sig mot. Svenska betalningsföretaget Trustly är vår första officiella samarbetspartner.

"Det är inte bara en fråga om teknik. Vi bygger ett ekosystem för att förenkla för konsumenter och företag att hantera sina pengar. Som fintechbolag med banklicens är vi unikt positionerade för att skapa en plattform för finansiella tjänster, genom att göra vår infrastruktur tillgänglig för andra aktörer. Vi blir drivkraften bakom banker, fintech-företag och betalningsförmedlare och ger tillgång till nordiska konton och betalningstjänster," förklarar Mats.

Håller kursen för tillväxt
I februari, trots det mycket svåra investeringsklimatet, tog Lunar in 260 miljoner DKK i tillväxtkapital för investeringar i både verksamheten och den nordiska plattformen. Även fortsättningsvis ligger fokus på att snabbt bli lönsamma genom effektivisering och kostnadsminskning, samt att öka intäkterna genom nya produkter och tjänster.

"Vårt mål är att etablera den bästa vardagsbanken för privat- och företagskunder i Norden. Det är samtidigt nödvändigt att vi ökar våra intäkter och blir lönsamma snabbare. Vi är på rätt spår och fortsätter med full fart framåt," avslutar Mats.

Det totala resultatet för det första halvåret 2023 ligger inom de satta förväntningarna och landar på -213,1 miljoner DKK efter skatt, jämfört med -787,9 miljoner DKK efter skatt under det första halvåret 2022.


Om Lunar:

Lunar är en digital utmanarbank med målet att förenkla för konsumenter och företag att hantera sin ekonomi genom att bygga den bästa vardagsbanken i Norden.Lunar grundades i Århus och har ca 500 anställda i Köpenhamn, Århus, Stockholm och Oslo. 2019 fick Lunar danskt banklicens och är nu en av få banker med en nordisk bankplattform. Lunar har idag över 850 000 konsument- och företagskunder runt om i Norden.