verybigimage

Pressmeddelande

Lunar investerar kraftigt och ökar intäkterna under 2022.

Publicerad 28/4 2023.

Lunar gjorde under 2022 stora investeringar i bolaget och noterar att räntenettot och avgiftsintäkterna ökat med 360 procent förra året.


Tack vare investeringarna i verksamheten ökade Lunars räntenetto och avgiftsintäkter förra året till 233,5 miljoner DKK jämfört med 50,8 miljoner DKK föregående året, motsvarande cirka 354 respektive 77 miljoner SEK. Det totala resultatet visar dock på en förlust om -1,5 miljarder DKK efter skatt, motsvarande -2,27 miljarder SEK. Bankens prognos är att förlusten kommer att vara betydligt lägre under 2023 jämfört med 2022.

"2022 investerade vi kraftigt i verksamheten och i våra kunder i syfte att skapa Nordens bästa vardagsbank. Som en av få bankaktörer har vi nu dessutom en gemensam nordisk bankplattform och starka lösningar för både privata och företagskunder i samtliga nordiska länder. Vi är mycket glada över att kunderna använder vår lösning alltmer och ser en markant ökning av ränte- och avgiftsintäkter med 360 procent", säger Ken Villum Klausen, grundare och VD för Lunar Group.

Investeringarna i verksamheten märks också under 2023, där den positiva utvecklingen fortsatte under årets första kvartal.

"Vi ser en mycket positiv utveckling för våra intäkter, vilket fortsätter under första kvartalet 2023. Det visar att vi är på rätt väg mot lönsamhet och kommer att nå ett mycket bättre resultat under 2023", säger Ken Villum Klausen.

Nya kunder och produkter

Lunar hade stark tillväxt av nya kunder i samtliga nordiska länder under fjolåret. I Sverige noterar Lunar en ökad kundaktivitet samt att kundbasen stigit med 40 procent till över 200 000 kunder. I Norge, där kundbasen nästan fördubblats, har Lunar vuxit med 72 procent.

"Lunar har nu över 850 000 kunder i Norden. Utvecklingen i marknaderna visar att vår gemensamma nordiska bankplattform ger oss riktigt bra förutsättningar att fortsätta öka vår kundbas. Vår tillväxtresa mot att bli den bästa vardagsbanken i Norden har bara börjat", säger Ken Villum Klausen.

Tillväxtkapital investerades

Lunar tog in 770 miljoner DKK i ny finansiering under 2022. Pengarna investeras i verksamheten, Lunars nordiska plattform och i produktutveckling.

"2022 har varit ett omvälvande år både för Lunar och för kapitalmarknaderna i allmänhet, där hög inflation och räntehöjningar ställde ännu större krav på tillväxtföretag att öka sina intäkter och bli lönsamma snabbare. Vi är därför mycket glada över stödet från våra investerare under 2022 och början av 2023, där vi har fått in mer än 770 miljoner DKK", avslutar Ken Villum Klausen.

Om Lunar

Lunar är en digital nordisk bank som grundades i danska Århus och har idag över 500 anställda i Århus, Köpenhamn, Stockholm och Oslo. Lunar har danskt banktillstånd sedan 2019 och är en av få banker med en gemensam nordisk bankplattform. Idag har banken fler än 850 000 kunder över hela Norden.