verybigimage

Pressemeddelande

Lunar överlåter P2P-portföljen till SaveLend

Den nordiska bankutmanaren Lunar överlåter hanteringen av P2P-portföljen till svenska SaveLend, i syfte att renodla det nordiska produktutbudet och säkerställa bästa möjliga användarupplevelse för kunderna.

Lunar förvärvade den svenska lån- och sparplattformen Lendify i april 2021 där P2P- portföljen ingick. I syfte att skapa en enhetlig nordisk produktportfölj, öka fokus på lönsamhet samt säkerställa bästa möjliga användarupplevelse överlåter nu Lunar hanteringen av P2P-portföljen till svenska SaveLend. Tillträde beräknas ske sommaren 2023 då SaveLend Group tar över P2P-verksamheten i sin helhet. I och med överlåtelsen kommer Lunar att kunna öka takten och fokus på att bygga den bästa vardagsbanken för sina 850 000 användare i Norden, varav drygt 200 000 i Sverige.

  • Vårt fokus är tydligt, att utmana branschen och bygga den bästa vardagsbanken i Norden. Vi vill ge våra kunder nya, smartare och bättre sätt att interagera med sina pengar, antingen själva eller tillsammans med utvalda partners. När vi utifrån detta perspektiv utvärderade vår P2P-produkt såg vi en möjlighet att skapa ytterligare tydlighet i vår verksamhet och samtidigt stärka kundupplevelsen för våra P2P-kunder genom att överlåta kunderna till en riktigt bra aktör, SaveLend, säger Mats Persson Bergius, Sverigechef på Lunar.

I takt med att Lunar har utvecklats har fokus på ett enhetligt nordiskt produkterbjudande tydliggjorts ytterligare. I samband med detta har även P2P-portföljen utvärderats vilket bland annat har lett till slutsatsen att skalbarheten av Lunars  P2P-produkt är begränsad då de olika nordiska marknaderna skiljer sig åt inom detta område.

  • Vi har ett knivskarpt fokus på att alltid leverera den absolut bästa upplevelsen för våra kunder, antingen genom egen utveckling  eller i samarbete med utvalda partners. Efter noggrann utvärdering ser vi att det skulle krävas betydande investeringar i P2P-erbjudandet för att kunna fortsätta erbjuda den bästa användarupplevelsen för våra P2P-kunder och att skala upp verksamheten. I SaveLend fann vi istället den perfekta aktören då de enbart fokuserar på att utveckla P2P-portföljen till nytta för användarna ”, avslutar Mats Persson Bergius.

Om P2P

Peer to peer-lån, eller person till person-lån, är en låneform som innebär att investerare finansierar lån till privatpersoner och får avkastning i form av ränta.