verybigimage

Placera i lån som företag.

Många företag i Sverige har överskott från framgångsrika år, som inte kommer till användning på rätt sätt. Att pengar ligger på ett konto hos en bank med obefintlig ränta gynnar endast banken, men inte ditt företag.

Stabil avkastning.

Att placera pengar i lån innebär att man tar del av den affärsmodell som bankerna gjort vinster på under lång tid. Att låna ut sitt kapital till kreditvärdiga privatpersoner ger en stabil avkastning som betalas till dig varje månad. För ditt företag skapar detta en extra inkomstkälla som är stabil till låg risk. Se gärna hur avkastningen på placeringar i lån hos oss står sig jämfört med andra tillgångsslag här.

*Avkastningen beror bland annat på låntagarnas kreditbetyg och lånens löptid. Investerare bär kreditrisken och omfattas ej av den statliga insättningsgarantin. Avkastningen beräknas som genomsnittet av samtliga investerares avkastning (efter avgifter) dividerat med deras totala utlåning i slutet av den aktuella månaden.

Trygghet för dina placeringar.

För att du som placerar hos oss ska känna dig trygg har vi flera aspekter kring placeringarna som är bra att känna till. Kärnan i vår verksamhet är att vi gör en gedigen kreditbedömning för samtliga som söker lån hos oss, samt har en strukturerad påminnelseprocess som utgår från bästa branschpraxis i de fall låntagare inte möter sina förpliktelser i att betala.

Ifall vi mot förmodan inte skulle kunna driva vår verksamhet vidare kommer Lowell (f.d. Lindorff) att ta över våra processer för att du som placerat pengar fortsatt ska få dina inbetalningar från låntagarna.

Läs gärna mer om varför det är tryggt att placera hos Lendify här.

Hur placerar man pengar bäst?

Vi förstår att ditt företag har varierande kapitalbehov som inte alltid är enkla att förutspå. Eftersom lånen hos Lendify är annuitetslån återbetalas dessa månatligen bestående av ränta och amortering. På så vis frigörs kapital till ditt företag kontinuerligt. Du kan välja om detta kapital automatiskt ska investeras på nytt för att uppnå en ränta på ränta-effekt, eller om du vill att återbetalningarna ska hamna på ditt konto som likvider som du kan plocka ut.

Likviditet genom andrahandsmarknad.

Genom vår uppskattade andrahandsmarknad kan du köpa och sälja befintliga konton.

På marknaden sker i snitt cirka 2500 transaktioner varje månad med en genomsnittlig prissättning på ungefär 101%. Det innebär att historiskt har säljare gjort en vinst vid försäljning av konton på andrahandsmarknaden.

Bokföring.

Många företagskunder funderar på hur man ska bokföra sina ränteintäkter under intjäningsåren hos oss. Lånen som ditt företag får placeringar i ses som långsiktiga fordringar eftersom dessa är ett år eller längre i löptiderna.

Vi kan vid förfrågan ta fram underlag avseende insättningar, uttag, investeringar samt återbetalningar uppdelat på amorteringar och räntor. Denna information finns även självklart med på de årsbesked vi skickar ut i början på året.

Vanliga frågor & svar