verybigimage

Sveriges nöjdaste privatlånekunder - tre år i rad!

Vi har vunnit utmärkelsen Sveriges nöjdaste privatlånekunder enligt Svenskt Kvalitetsindex tre år i rad, 2019, 2020 och 2021, när vi vann detta var det under varumärket Lendify.

Vad går undersökningen ut på?

Undersökningen görs av Svenskt Kvalitetsindex (SKI) och mäter och analyserar SKI kundernas nöjdhet och lojalitet till bankerna. Undersökningen mäter image, förväntningar, produktkvalitet, servicekvalitet och prisvärdhet. 2019, 2020 och 2021 vann vi utmärkelsen Sveriges nöjdaste privatlånekunder, och resultatet har ökat varje år sedan 2019.

Vi vinner SKI även 2021 under varumärket Lendify.

SKI beskriver att man kan tolka resultatet inom kundnöjdhet:
"SKI kundnöjdhet mäts på en skala mellan 0 och 100. Generellt sett har branscher och företag som får betyg under 60 i kundnöjdhet stora svårigheter att motivera sina kunder att stanna kvar hos sig, medan betyg över 75 pekar på en stark relation mellan företag och kund."

Vi är väldigt glada och ödmjuka inför att ha vunnit utmärkelsen tre år i rad. Nöjda kunder är grunden i allt vi gör och vår arbete fortsätter nu.