verybigimage

Risk vid investering.

Det finns en viss risk kopplad till alla typer av investeringar, och likaså då du investerar i lån till kreditvärdiga privatpersoner. Det finns flera anledningar som gör att denna risk hålls på en låg nivå hos oss.

Vilka risker finns det hos Lunar?

När du investerar i P2P hos Lunar är det du som investerare som tar kreditrisken. Det innebär att du står med risken att inte få tillbaka dina pengar om en låntagare inte kan möta sina förpliktelser i att betala tillbaka lånet. För att hålla dessa risker så låga som möjligt vänder vi oss däremot uteslutande till kreditvärdiga låntagare och har en gedigen kreditbedömning som varje låntagare måste gå igenom innan man kan bli beviljad ett lån. Skillnaden mellan vår kreditprocess och många av bankernas kreditprocesser är att vi i många fall använder oss av fler datakällor, vilket gör att vi har mer underlag för de kreditbeslut vi tar.

Vi hämtar bland annat in en kreditupplysning via UC och får i många fall tillgång till låntagarens kontoutdrag för att stämma av inkomster och utgifter.

Du löper inte någon företagsrisk gentemot Lunar när du investerar i lån hos oss då skuldebreven upprättas mellan låntagare och investerare, dokumenteras elektroniskt samt följs upp av externa kontrollfunktioner.

Investera i flera lån för att sprida riskerna.

När du investerar i P2P hos Lunar bör du fördela ditt kapital på flera olika lån för att sänka din risk. Investerar du endast i ett lån är du väldigt exponerad mot just den låntagarens förmåga att betala tillbaka sitt lån. Investerar du däremot i flera olika lån blir effekten inte lika stor om det är någon enskild låntagare som inte kan betala tillbaka sitt lån.

Vill du inte själv lägga ned tid på att sköta investeringsförloppet kan du använda dig av vår Autoinvestfunktion för att uppnå en god riskspridning med minimal tidinsats.

Back up-avtal med Lowell.

För att du ska känna dig ännu tryggare med dina investeringar har vi ett backup-avtal med kredithanteringsbolaget Lowell. Avtalet innebär att Lowell åtar sig att bygga processer och kunskap så att de kan överta hanteringen av lånen om vi mot förmodan inte skulle kunna driva vår verksamhet vidare.

Vanliga frågor & svar