verybigimage

Hur sparar man i P2P hos Lunar?

När du sparar i P2P hos Lunar finns det två olika alternativ för hur du kan placera dina pengar. Antingen investerar du pengarna manuellt eller så väljer du att spara genom vår automatiska tjänst där vi fördelar pengarna till en korg av lån.

Löptiden på lånen på plattformen varierar mellan 1 till 15 år. Alla lån är annuitetslån, vilket innebär att de återbetalas varje månad med ränta och amortering.

Du har två olika alternativ för hur du kan spara pengar genom Lunar i P2P.

Manuell investering.

Vid manuell investering väljer du precis vilka lån du vill investera i och hur mycket du vill investera i respektive lån. Efterfrågan på att investera i Lunars P2P är hög vilket gör att lån snabbt blir fullfinansierade när de publiceras på plattformen. Av den anledningen kan du som investerar manuellt välja att få ett mail varje gång ett nytt lån publiceras på plattformen.

För att investera manuellt skapar du ett konto hos Lunar och klickar på "Investera" i inloggat läge. Därefter klickar du på "Manuell invest" och kan välja och vraka mellan lånen som finns tillgängliga. Hur mycket du vill investera i respektive lån är upp till dig.

Spara automatiskt (Autoinvest)

Vi har en automatisk tjänst som kallas för Autoinvest. Du placerar kapitalet på kontot och resten sköter vi. Kapitalet fördelas till en korg av lån för att säkerställa att du får en god riskspridning. Lånens löptid varierar mellan 1-15 år. Den genomsnittliga kontraktuella löptiden är cirka 10 år.

Den genomsnittliga faktiska återbetalningstiden på Autoinvest är däremot ungefär 4 år. Anledningen till att den genomsnittliga återbetalningstiden och den maximala löptiden på underliggande lån skiljer sig åt är att samtliga lån är annuitetslån som återbetalas månatligen med ränta och amortering och många låntagare väljer att betala tillbaka högre månatliga belopp än vad som krävs enligt betalplanen.

När du väljer vår automatiska tjänst kan du även välja att automatiskt placera dina återbetalningar i nya lån för att maximera din avkastning och skapa en ränta-på-ränta effekt för ditt sparande. Det går givetvis att stänga av återinvesteringen när som helst. Månatliga betalningar ligger i så fall kvar på kontot som likvida medel som när som helst kan tas ut. Det finns även möjlighet att sälja ditt konto på vår andrahandsmarknad om du vill komma ur din placering i förtid.

Utlåningsränta.

Nedan visas den genomsnittliga utlåningsräntan* för Autoinvest de senaste 90 dagarna, efter serviceavgift.Eftersom vi är en marknadsplats för lån kan räntorna hos oss variera över tid.

7,20% genomsnittlig utlåningsränta senaste 90 dagarna efter serviceavgift men före kreditförluster.

*Den genomsnittliga utlåningsräntan uppdateras veckovis och uppdaterades senast 2022-11-02.

Riskspridning.

Hur många lån dina pengar fördelas på vid automatisk placering beror på hur mycket du placerar på kontot.

  • 10 000 kr fördelas på minst 40 lån
  • 50 000 kr fördelas på minst 50 lån
  • 100 000 kr fördelas på minst 60 lån
  • 1 000 000 kr fördelas på minst 125 lån

Kreditförluster och kreditförlustfonden.

Observera att Kreditförlustfonden gör sin sista utbetalning den 1 april 2023.

Om du väljer att spara genom något av våra Autoinvestkonton täcks du av vår kreditförlustfond. Kreditförlustfonden täcker löpande upp ditt insatta kapital vid uteblivna betalningar. Notera att det i första hand är ränteintäkter från övriga lån som täcker upp en eventuell utebliven betalning. Läs mer om kreditförlustfonden.

Notera att den angivna utlåningsräntan ovan anges efter avgifter men före kreditförluster.

Vanliga frågor & svar