verybigimage

Tryggheten i P2P-sparandet.

Det är viktigt att du som sparare känner dig trygg i ditt P2P sparande.

Gedigen kreditbedömning.

Varje gång du ansöker om ett lån kommer långivaren att göra en kreditupplysning på dig. De flesta långivare hämtar sin information från Upplysningscentralen (UC). UC erbjuder kreditbevakning och beslutsunderlag för kreditbedömningar.

UC får bland annat tillgång till din inkomst de senaste två åren, skulder, din familjesituation samt om du har ekonomiska förutsättningar för att klara av att betala tillbaka ett eventuellt lån. Vi inhämtar även en kreditupplysning från UC och hämtar i många fall in elektroniska kontoutdrag för att stämma av de angivna uppgifterna och kontrollera hur det ekonomiska beteendet ser ut hos den sökande.

För att kunna ta lån hos Lunar måste den sökande uppfylla följande kriterier:

  • Minst 18 år gammal
  • Inga betalningsanmärkningar eller skuldsaldo hos Kronofogdemyndighet
  • En stabil årsinkomst om minst SEK 200 000
  • Sökande får inte vara arbetssökande eller studerande
  • Positiv Kvar-Att-Leva-På kalkyl

Direkt ägande i lånen.

När du placerar pengar i P2P genom Lunar blir du ägare direkt i lånen. Lunar agerar endast mellanhand och sköter den administrativa processen, från kreditbedömning och upprättande av avtal mellan låntagare och sparare till utbetalning av lån samt administration av betalningar.

Det innebär att om Lunar mot förmodan inte skulle kunna driva sin verksamhet vidare påverkas inte ditt ägande av lånen som du placerat kapital i. Skuldebrevet är mellan sparare och låntagare och dokumenteras elektroniskt och följs upp av externa kontrollfunktioner.

Påminnelseprocess

Lunar jobbar aktivt med att se till att låntagarna betalar varje månad. Beroende på när i månaden vi befinner oss vidtar vi åtgärder i syfte att uppmana försenade låntagare att komma ikapp med sina betalningar. Bilden nedan illustrerar händelseförloppet om en långtagare är sen med sin betalning. Ofta beror en försenad betalning på ett misstag, exempelvis att man glömt lägga in och godkänna fakturan via internetbanken.

Om en låntagare ligger efter med betalning förklarar vi tydligt konsekvenserna av att inte betala i tid och vad det innebär om lånet sägs upp och skickas till inkasso. Bilden nedan visar statistik över försenade betalningar hos Lunar per sista januari 2021 och andelen lån som ligger hos inkasso för indrivning.

Inkasso.

Om låntagaren har fyra obetalda avier sägs lånet upp och låntagaren ska då betala av hela skulden eller betala ikapp det som är förfallet. Om betalning inte inkommer skickas ärendet till inkasso.

När inkassobolaget mottar ärendet skickas ett krav till låntagaren. Låntagaren kan, med vårt medgivande, få en avbetalningsplan.

För de fall låntagaren inte betalar kan en ansökan registreras hos Kronofogden vilket kan leda till utmätning av lön eller egendom. I de fall låntagaren saknar utmätningsbara tillgångar läggs fordran på efterbevakning där låntagarens betalningsförmåga kontinuerligt kontrolleras.

Avtal med Lowell (fd. Lindorff).

För att du ska känna dig ännu tryggare med dina investeringar har vi ett backup-avtal med kredithanteringsbolaget Lowell. Avtalet innebär att Lowell åtar sig att bygga processer och kunskap så att de kan överta hanteringen av lånen om Lunar mot förmodan inte skulle kunna driva sin verksamhet vidare.

Hantering av dina likvida medel.

Likvida medel ligger på ett klientmedelskonto separerade från våra egna tillgångar. Du kan när som helst begära ett uttag av dina likvida medel.

Kreditförlustfonden

Observera att Kreditförlustfonden gör sin sista utbetalning den 1 april 2023.

När du sparar i P2P genom Lunar får du en god riskspridning i ett tillgångsslag som historiskt har haft låga kreditförluster. För att skapa extra trygghet för de som väljer att placera kapital genom Autoinvestkonton har Lunar avsatt medel för att täcka upp det nominella beloppet av dina månatliga inbetalningar om betalningar uteblir.

Fondens funktion är att månadsvis täcka upp det belopp som skall amorteras från samtliga lån som du investerat i genom kontot om de totala återbetalningarna (ränta och amortering) för månaden understiger de totala planerade amorteringarna. När/om de försenade betalningarna inkommer från låntagarna återgår den tidigare ersättningen till fonden.

Kreditförlustfonden är ingen garanti och ska inte förväxlas med den statliga insättningsgarantin. Läs mer om kreditförlustfonden.

Försäkring för låntagarna.

Vi erbjuder alla våra låntagare att via ett externt försäkringsbolag teckna en låneskyddsförsäkring. Försäkringen kan ersätta låntagarens månadskostnad för ränta och amortering med upp till 10 000 kr per månad om låntagaren blir sjuk eller arbetslös. Om låntagaren avlider under försäkringstiden kan försäkringen komma att lösa det utestående lånebeloppet. När en låntagare blir beviljad ett lån via Lunar ingår ett låneskydd de första två månaderna.

Det är låntagaren som betalar försäkringen men den ger även dig som sparare ett extra skydd då försäkringen minskar risken för att en låntagare inte kan betala sitt lån. I de fall en låntagare som har låneskydd blir sjuk eller ofrivilligt blir av med jobbet betalar alltså försäkringen låntagarens kostnader för lånet, i upp till 12 månader. Försäkringen är frivillig för låntagarna och en låntagare kan välja att avsluta sitt låneskydd när som helst.

Vanliga frågor & svar