verybigimage

Varför ska man spara i lån?

Att spara i lån till kreditvärdiga låntagare skapar ett stabilt månatligt kassaflöde.

Nu har du chansen att också använda dig av bankernas stabila affärsmodell!

Under 2020 hade svenska banker totala intäkter på SEK 228 miljarder, varav SEK 117 miljarder var ränteintäkter*. Det innebär alltså att 51 procent av bankernas intäkter härstammar från räntor.

Tack vare Lunar får du chansen att använda samma affärsmodell som de traditionella bankerna tidigare har haft ensamrätt på och ta del av vinsten. Genom att spara i lån blir du din egen bank!

* För källa, se SCB

En stabilare portfölj

Grafen visar två exempelportföljer, där portföljen utan Lunars P2P innehåller 60% aktieindex samt 40% ränteindex. Portföljen med Lunars P2P inkluderat innehåller 35% aktieindex, 35% ränteindex samt 30% sparande i Lunars P2P.

Avkastningen hos Lunars P2P beror bland annat på låntagarnas kreditbetyg och lånens löptid. Avkastningen för Lunars P2P beräknas som genomsnittet av samtliga sparares avkastning (efter avgifter) dividerat med deras genomsnittliga utlånade kapital. Avkastning som utgörs innan 2014-09-01 för ”Portfölj med Lunars P2P” är projektioner baserade på den faktiska avkastningen för alla konton på Lendify för perioden 2014-09-01 – 2019-04-30. Notera att historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning.

Det kommer flera fördelar med att spara genom att låna ut pengar till kreditvärdiga låntagare:

  • Stabilitet tack vare relativt låg risk jämfört med traditionella tillgångsslag såsom aktier och fonder
  • Återbetalningar månadsvis bestående av ränta och amortering

Grafen visar att portföljen med Lunars P2P ger en stabilare avkastning över tid. Denna stabilitet härstammar just från de månatliga inbetalningarna som sker från låntagarna kontinuerligt, till en relativt låg risk sett till kreditförluster.

Avkastning och risk.

Något som är önskvärt när man ser till sparande är att maximera sin avkastning och minimera risken. För de traditionella tillgångsslagen har risk och avkastning gått hand i hand till stor del. Det har alltså inneburit att hög avkastning ofta har varit kopplat till hög risk.

Ett tillgångsslag som peer to peer-lån skapar helt nya förutsättningar för vilken avkastning man kan få i förhållande till den risk man tar. Illustrationen intill visar hur olika typer av investeringsslag skiljer sig åt, och där mycket avkastning till liten risk är att föredra för dig som sparare.

Läs om hur vi kalkylerar avkastning och risk här .

Vanliga frågor & svar