verybigimage

Placera pengar

Placera pengar genom att använda bankens affärsmodell och få ränteintäker varje månad.

Placera pengar i lån

Så länge vi kan minnas har vi lånat pengar av varandra. Traditionsenligt gör vi det via en bank som mellanhand, vilket kan vara onödigt kostsamt både för den som lånar pengar och för den som placerar pengar på ett bankkonto. Låntagaren betalar i många fall en väldigt hög ränta för lånet, samtligt som den som placerat pengar på ett bankkonto knappt får någonting för det.

Det här är något vi tycker borde förändras och vi arbetar för en transparent och effektiv lånemarknad där vi förbättrar villkoren för både låntagare och investerare genom effektiva processer.

Hur ska jag placera pengar?

Det är viktigt att tänka efter vad man har för individuella förutsättningar innan man placerar pengar. Inom vilken tidshorisont kommer du att behöva pengarna och hur mycket tid vill du själv lägga ned på själva investeringen? Beroende på hur mycket tid du vill lägga ned på investeringen kan du antingen välja att investera manuellt (och själv sköta hela investeringsförloppet) eller välja vår automatiska tjänst (Autoinvest) där vi sköter hela investeringsförloppet.

Placera pengar och få en hög avkastning

Historisk har investerare som placerat pengar genom denna tjänst haft en genomsnittlig avkastning per år på ca 5 procent efter kreditförluster och avgifter.

Hur placerar man pengar bäst?

Hur man bäst placerar pengar kommer att variera beroende på vad du har för tilltänkt tidshorisont, hur mycket tid du vill lägga ned och andra individuella faktorer. Det viktiga är att tänka igenom ditt beslut innan du investerar och utgå från dina individuella förutsättningar.

Placera pengar i flera lån automatiskt via Autoinvest

Det är väldigt viktigt att få en bra riskspridning på sitt kapital, vilket uppnås genom att fördela kapitalet på flera olika låntagare. När du investerar via plattformen är det du som investerare som tar kreditrisken, vilket innebär att blir ett lån en kreditförlust kan du förlora det kapital du investerat i lånet.

Vi förväntar oss cirka en procent i kreditförluster och genom att låna ut pengar till många olika låntagare minskar du din risk. Använder du Autoinvestkonto sköter vi hela investeringsförloppet och riskspridningen åt dig. Läs mer om vår Autoinvestfunktion .

Hur placerar jag pengar säkert?

En nyckel till att investera säkert är att diversifiera dina investeringar. Genom att fördela ditt kapital på flera olika tillgångsslag har du inte en lika stor exponering mot ett specifikt tillgångsslag och är därmed inte lika utsatt vid eventuella svängningar i ett tillgångsslag. Att placera pengar i lån är en stabil investering som inte är kopplad till börsens svängningar.

Placera pengar till barn

Genom att placera pengar till barn kan man möjliggöra för barnen att köpa sin egna första bostad, studera utomlands och mycket annat. Eftersom det ofta handlar om lång tid kan en mindre summa varje månad göra stor skillnad.