verybigimage

Månadsspara kalkyl.

Genom att månadsspara kan du successivt bygga upp ett stort sparkapital. Effekten av att månadsspara är större än du tror!

Räkna ut potentiell avkastning

Här kan du räkna ut din potentiella avkastning av att placera pengar i lån till kreditvärdiga låntagare hos Lunar.

Räkneexempel

308 074 SEK i slutvärde

  • 100 000 SEK i startbelopp
  • 4,08% ränta
  • 500 SEK per månad
  • 15 års sparande
  • Förväntad återbetalning Lunar
  • Sparkonto med nollränta

Investerare bär kreditrisken och omfattas ej av den statliga insättningsgarantin. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.

Lunar hem

Steg 1/3

VAD VILL DU BÖRJA MED FÖR BELOPP?

Det är upp till dig vilket belopp du vill börja med - men du bör minst börja med ett startbelopp på 10 000 SEK för att få en bra riskspridning på pengarna.

SEK
Lunar hem

Hur beräknas detta?

Beräknas som genomsnittet av samtliga investerares avkastning (efter kreditförluster och avgifter men före skatt) senaste 12 månaderna per sista april 2022.

Lendify - Tjäna som en bank. Utan att tjäna banken.

Tjäna som en bank. Utan att tjäna banken.

Det finns ett alternativ till låga räntor och skakiga aktiemarknader. Vi gör det möjligt för dig att använda bankernas affärsmodell och placera ditt kapital hos kreditvärdiga låntagare.

Lendify - Sprid risken. Helt automatiskt.

Sprid risken. Helt automatiskt.

Väljer du något av våra automatiska konton och placerar minst SEK 10 000 sprids ditt kapital på minst 40 olika lån. Vilket medför betydligt lägre risk. Såklart.

Lendify - Pengar tillbaka. Månad efter månad.

Pengar tillbaka. Månad efter månad.

Alla våra lån är annuitetslån som återbetalas månatligen. Alltså behöver du inte binda upp hela ditt kapital under hela löptiden. Istället får du ett jämnt kassaflöde med schysst ränta.

Lendify - Utnyttja ränta-på-ränta-effekten.

Utnyttja ränta-på-ränta-effekten.

Möjligheten finns att återinvestera dina månatliga återbetalningar från låntagarna. Pengarna du får tillbaka placeras då i nya lån och skapar en ränta-på-ränta-effekt.

Månadssparande.

Ett kontinuerligt månadssparande gör att ditt kapital successivt blir större. Eftersom du får en högre kapitalbas som genererar avkastning åt dig blir din totala avkastning högre än om du inte väljer att månadsspara. Ett relativt litet månadssparande kan göra större skillnad än vad man kan tro, och i kalkylatorn på denna sida kan du pröva dig fram med anpassat startkapital och månadssparande för att kalkylera din förväntade avkastning efter 5 respektive 15 år.

Månadsspara i lån hos oss.

Ett annat investeringsalternativ som än så länge inte är ett lika välkänt tillgångsslag är peer-to-peer lån där investerare och låntagare kan mötas på en marknadsplats. Investerare kan därmed få exponering mot ett tillgångsslag som bankerna tidigare haft ensamrätt på. Det är enkelt att månadsspara i lån hos oss . För att lägga upp ett månadssparande skapar du ett konto och klickar på "Månadssparande" i menyn och följer instruktionerna.

Varför ska man månadsspara?

Förutom den uppenbara skillnaden i total avkastning mellan att inte månadsspara och lägga undan en del av till exempel lönen kontinuerligt, så kan man spara av den enkla anledningen att det känns bra att spara. Många tycker med högsta sannolikhet att man mår bra av att sätta undan kapital varje månad och på lång sikt se sitt kapital växa substantiellt.
Likt aktieköp där man köper till olika kurser för att få en lägre genomsnittlig inköpskurs, kan man med ett månadssparande investera i nya lån med andra riskklasser och räntor, och på så sätt skapa en god balans i sin portfölj och därmed få bättre riskspridning.

Månadsspara i fonder

Fördelarna med att investera i fonder är att du investerar ditt kapital som en del av fonden och erhåller därför fondandelar som representerar din del av avkastningen och utdelningar som fondens portfölj erlägger. Som investerare kan du månadsspara automatisk i fonder, och köper därmed nya fondandelar.

Månadsspara i aktier

När du månadssparar i aktier innebär det att du köper nya andelar av ett bolag, och måste därför göras manuellt. Månadsspara i aktier gör man enklast genom en nätmäklare. Det innebär också att du köper aktien vid olika tillfällen och därmed får ett genomsnittspris på ditt inköpsvärde, vilket kan vara en fördel om värderingen tillfälligt är lägre. Självklart kan aktiekursen gå upp istället, men många investerare menar att ett kontinuerligt sparande i både upp och nedgångar på lång sikt slår så kallad ”market timing” där man försöker köpa vid så låg aktiekurs som möjligt.