verybigimage

Investera.

Använd bankernas affärsmodell och investera genom att låna ut ditt kapital till kreditvärdiga låntagare. Få tillbaka pengar varje månad, plus ränta. Tryggt och enkelt.

Räkna ut potentiell avkastning

Här kan du räkna ut din potentiella avkastning av att placera pengar i lån till kreditvärdiga låntagare hos Lunar.

Räkneexempel

308 074 SEK i slutvärde

  • 100 000 SEK i startbelopp
  • 4,08% ränta
  • 500 SEK per månad
  • 15 års sparande
  • Förväntad återbetalning Lunar
  • Sparkonto med nollränta

Investerare bär kreditrisken och omfattas ej av den statliga insättningsgarantin. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.

Lunar hem

Steg 1/3

VAD VILL DU BÖRJA MED FÖR BELOPP?

Det är upp till dig vilket belopp du vill börja med - men du bör minst börja med ett startbelopp på 10 000 SEK för att få en bra riskspridning på pengarna.

SEK
Lunar hem

Hur beräknas detta?

Beräknas som genomsnittet av samtliga investerares avkastning (efter kreditförluster och avgifter men före skatt) senaste 12 månaderna per sista april 2022.

Tjäna som en bank. Utan att tjäna banken.

Det finns ett alternativ till låga räntor och skakiga aktiemarknader. Vi gör det möjligt för dig att använda bankernas affärsmodell och placera ditt kapital hos kreditvärdiga låntagare.

Lendify - Sprid risken. Helt automatiskt.

Sprid risken. Helt automatiskt.

Väljer du något av våra automatiska konton och placerar minst SEK 10 000 sprids ditt kapital på minst 40 olika lån. Vilket medför betydligt lägre risk. Såklart.

Lendify - Pengar tillbaka. Månad efter månad.

Pengar tillbaka. Månad efter månad.

Alla våra lån är annuitetslån som återbetalas månatligen. Alltså behöver du inte binda upp hela ditt kapital under hela löptiden. Istället får du ett jämnt kassaflöde med schysst ränta.

Lendify - Utnyttja ränta-på-ränta-effekten

Utnyttja ränta-på-ränta-effekten.

Möjligheten finns att återinvestera dina månatliga återbetalningar från låntagarna. Pengarna du får tillbaka placeras då i nya lån och skapar en ränta-på-ränta-effekt.

Vi lånar bara ut till kreditvärdiga personer.

Vi gör en gedigen kreditbedömning av alla som vill låna pengar via vår plattform. Detta för att du ska kunna känna dig trygg i att kapitalet du placerar, plus ränta, betalas tillbaka i tid.

Genomsnittet för våra låntagare.

340 000 Årsinkomst

39 Ålder

60% Äger sitt boende

Samla lån Huvudsyfte

Våra låntagare.

Informationen intill visar vår genomsnittliga låntagare. Vi kontrollerar alla låntagares ekonomiska situation noggrant. Vi inhämtar information från UC och gör Kvar-Att-Leva-På kalkyler där vi inhämtar uppgifter om intäkter och utgifter för den enskilde sökande och för hela hushållet. I många fall inhämtar vi också elektroniska kontoutdrag för att styrka de uppgifter låntagaren lämnat, men även för att fånga upp riskbeteenden och skulder som ännu inte rapporterats till UC.Vi har en konservativ kreditmodell och målet med kreditmodellen är att skydda våra investerare från kreditförluster och våra låntagare från överskuldsättning.

Låg risk och förutsägbara kreditförluster

Att låna ut till kreditvärdiga privatpersoner är ett etablerat tillgångsslag med lång historik.

Historik
Historik från svenska nischbanker visar att kreditförlusterna för denna typ av lån har legat på låga och jämna nivåer. Exempelvis ökade kreditförlusterna endast från cirka 1 procent till 2 procent under finanskrisen 2008.

Hög ränta skapar motståndskraft
Genom att den genomsnittliga räntan är hög dämpas effekten av kreditförluster i det fall kreditförlusterna skulle öka.

Påminnelseprocess
Betalningsmoralen i Sverige är hög men trots det kan låntagarna bli sena med sina betalningar. Vi påminner alla låntagare som är försenade via mail, brev, sms och telefonsamtal. Om låntagarna inte betalat inom 120 dagar går fordran vidare till inkasso. Läs mer om vår påminnelseprocess.

Lendify - Köp och sälj konton på Andrahandsmarknaden.

Köp och sälj konton på Andrahandsmarknaden.

Om du behöver ta ut dina pengar i förtid kan du sälja ditt konto på Andrahandsmarknaden. På så vis skapas en likviditet i tillgångslaget. Omvänt kan du också köpa andra sparares konton här.

Likviditet i investeringen.
Om du skulle behöva ta ut dina pengar i förtid kan du sälja ditt konto på Andrahandsmarknaden. På Andrahandsmarknaden sker all handel mellan sparare på plattformen och vi tar inte ut några avgifter varken från köpare eller säljare.

Köp och sälj konton.
Som sparare kan du köpa ett befintligt konto som ligger uppe till försäljning på plattformen. Tänk på att kontrollera att det konto du tänker köpa passar in i din strategi vad gäller exempelvis löptid och kontotyp. När du lägger upp ett konto till försäljning väljer du själv till vilket pris du vill sälja kontot. Du sätter försäljningspriset i procent av utestående kapital, vilket är summan av alla kommande amorteringar i kontot.

Investera och sprid risken i en korg av lån.

Med våra Autoinvestkonton sprids ditt investerade kapital på minst 40 stycken olika lån för att sprida risken (under förutsättning att du investerar minst SEK 10 000).

Vi sköter hela investeringsförloppet och du kan luta dig tillbaka. Läs mer om Autoinvestkonto .

Återinvestera för att maximera din avkastning.

Har du ett Autoinvestkonto kan du välja att automatiskt återinvestera dina månatliga återbetalningar från låntagarna.

Pengarna du får tillbaka investeras då i nya lån och skapar en ränta-på-ränta effekt. Genom detta kan du maximera din avkastning . Du kan stänga av funktionen när helst du önskar.

Investera och få löpande återbetalningar.

Alla lån hos är annuitetslån, vilket betyder att de återbetalas med ett fast belopp månadsvis för ränta och amortering tillsammans.

Du binder alltså inte hela ditt kapital under hela löptiden utan får ett månatligt kassaflöde med god ränta. Läs mer om varför det är attraktivt att placera pengar i peer to peer-lån i förhållande till andra investeringar här .